O czasopiśmie

STUDIA Z DZIEJÓW POLSKIEJ HISTORIOGRAFII WOJSKOWEJ

Studies on the History of Polish Military Historiography

Seria wydawnicza: ISSN 1234-2041, tytuł: ISSN 0137-5202

zostały założone w 1975 roku przez profesora Benona Miśkiewicza. Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej są jedynym czasopismem naukowym poruszającym problematykę historiografii wojskowej, tak polskiej jak i zagranicznej dotyczącej Polski. Na łamach SDPHW ogłaszane są wyniki badań historiograficznych związanych z dziejami oręża polskiego od czasów najdawniejszych po XX wiek. Swoje artykuły publikują młodzi adepci nauki historycznej, jak i doświadczeni naukowcy z ośrodków akademickich całej Polski i Europy.

Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej są jedynym czasopismem naukowym poruszającym problematykę historiografii wojskowej, tak polskiej jak i zagranicznej a odnoszącej się do dziejów Polski i jej sąsiadów. Na łamach Studiów… ogłaszane są wyniki badań historiograficznych związanych z dziejami oręża polskiego od czasów najdawniejszych po XX wiek. Jak również analiza baz źródłowych, edycje źródeł oraz recenzje książek o tematyce historycznowojskowej.

Redakcja przyjęła zasady etyki publikacji zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej.

Ewaluacja:

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 pkt (lista B; 2017)

 

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej

indeksowane są w następujących bazach:

BazHum

ICI World of Journals 

PBN Polska Bibliografia Naukowa 

POL-index Polska Baza Cytować 

CEJSH The Central European Journal of Science and Humanities